Cards

Cards de cursos

Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez

Marcado

<article class="card">
 <div class="img-container s-ratio-16-9 s-radius-tr s-radius-tl">
  <img src="path/img" alt="">
 </div>
 <div class="card__data s-border s-radius-br s-radius-bl s-pxy-2">
  <h3 class="t5 s-mb-2 s-center">
   Programación orientada a objetos con Go
  </h3>
  <div class="s-mb-2 s-main-center">
   <div class="card__teacher s-cross-center">
    <div class="card__avatar s-mr-1">
     <div class="circle img-container">
      <img src="path/img" alt="">
     </div>
    </div>
    <span class="small">Alexys Lozada</span>
   </div>
  </div>
  <div class="s-main-center">
   <a class="button--ghost-alert button--tiny" href="#">$ 20USD</a>
  </div>
 </div>
</article>

Card de cursos con varios profesores

Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Alexys Lozada
Beto Quiroga
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Alexys Lozada
Beto Quiroga
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Alexys Lozada
Beto Quiroga
Programación orientada a objetos con Go
Alejandro Rodríguez
Alexys Lozada
Beto Quiroga

El marcado es idéntico al caso anterior, solo hay que encerrar a todos los profesores con la clase .card__teachers

<article class="card">
 <div class="img-container s-ratio-16-9 s-radius-tr s-radius-tl">
  <img src="path/img" alt="">
 </div>
 <div class="card__data s-border s-radius-br s-radius-bl s-pxy-2">
  <h3 class="t5 s-mb-2 s-center">
   Programación orientada a objetos con Go
  </h3>
  <div class="s-mb-2 s-main-center card-teachers">
   <div class="card__teacher s-cross-center">
    <div class="card__avatar s-mr-1">
     <div class="circle img-container">
      <img src="path/img" alt="">
     </div>
    </div>
    <span class="small">Alexys Lozada</span>
   </div>
   <div class="card__teacher s-cross-center">
    <div class="card__avatar s-mr-1">
     <div class="circle img-container">
      <img src="path/img" alt="">
     </div>
    </div>
    <span class="small">Alexys Lozada</span>
   </div>
   <div class="card__teacher s-cross-center">
    <div class="card__avatar s-mr-1">
     <div class="circle img-container">
      <img src="path/img" alt="">
     </div>
    </div>
    <span class="small">Alexys Lozada</span>
   </div>
  </div>
  <div class="s-main-center">
   <a class="button--ghost-alert button--tiny" href="#">$ 20USD</a>
  </div>
 </div>
</article>